Zajímavá fyzika - Fotografie


Turbulence ve vzduchu

Proudění vzduchu v místnosti lze zviditelnit pomocí dýmu, vytvořeného např. reakcí chlorovodíku a amoniaku, a silného laseru. Rozkmitáním výkonného laserového ukazovátka vytvoříme světelnou rovinu, v níž se zviditelní částecky vzniklého chloridu amonného. Fotoaparátem nastaveným na delší čas (kolem 1/4 sekundy) pak můžeme zachytit řez dýmu touto rovinou. Díky turbulentnímu proudění vzduchu v místnosti tak mohou vzniknout pozoruhodné a krásné struktury. Na některých snímcích (např. na druhém) vidíme podobnou strukturu několikrát zopakovanou, protože během expoziční doby došlo k několika prokmitnutím paprsku a tím k zachycení dýmu v různých okamžicích.