Interesting Physics - Photographs

Magnetism

In this Interesting Physics lecture we ................. D√≠ky mnoha nov√Ĺm pomŇĮck√°m poŇô√≠zen√Ĺm z grantu jsme mohli pozorovat zaj√≠mav√© magnetick√© jevy: brzdnou s√≠lu zpŇĮsoben√© v√≠Ňôiv√Ĺmi (Foucaltov√Ĺmi) proudy napŇô. pŇôi prohazov√°n√≠ siln√©ho magnetu rol√≠ alobalu, rozsv√≠cen√≠ LED diody spojen√© s c√≠vkou, kterou se protahuje magnet, vytvoŇôen√≠ pulzu vysok√©ho napńõt√≠ pŇôi odpojen√≠ c√≠vky od akumul√°toru (tento pulz poc√≠tili vŇ°ichni, kdo vytvoŇôili spojen√≠m rukou uzavŇôen√Ĺ obvod), jiskry na CD disku nebo rozsv√≠cen√≠ Ňĺ√°rovky v mikrovlnn√© troubńõ v dŇĮsledku v√≠Ňôiv√Ĺch proudŇĮ, vz√°jemnou indukci dvou c√≠vek, primitivn√≠ reproduktor z c√≠vky a magnetu a dalŇ°√≠ jevy.