Zajímavá fyzika - Fotografie


Interference na mýdlové bláně

Pomocí stejného roztoku jako u obřích mýdlových bublin jsme vytvářeli v drátěném rámečku mýdlové blány, které při vhodném osvětlení hrají všemi barvami. To je důsledkem interference, skládání světelných vln odražených od přední a zadní stěny blány. Díky tomu nám barva membrány prozradí její tloušťku v daném místě. V membráně může docházet i k proudění (např. když na ni foukneme) a tím ke vzniku zajímavých struktur. Na prvních třech snímcích, které byly pořízeny s několikasekundovým odstupem, můžeme pozorovat postupné stékání vody v membráně.