Zajímavá fyzika - Fotografie


O projektu

Předmět Zajímavá fyzika se na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity vyučuje od roku 2000. Nově jej zavedl Tomáš Tyc, tehdy odborný asistent, nyní profesor na Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky. Název předmětu je inspirován vynikající stejnojmennou knihou J. I. Perelmana, která ukazuje, že v obyčejném životě se doslova na každém kroku setkáváme s pozoruhodnými věcmi a jevy, které nám může pomoci objasnit právě fyzika. Předmět Zajímavá fyzika se snaží o něco podobného: ukázat studentům, že fyzika má blízký vztah ke každodennímu životu, že nám pomáhá lépe pochopit svět kolem nás a že nám otvírá nový pohled na mnoho všedních situací, se kterými se setkáváme. Předmět Zajímavá fyzika se setkal s nebývalým zájmem studentů, např. v roce 2009 si jej zapsalo přes 120 studentů.

Pro rok 2009 jsme pro inovaci předmětu získali dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z Fondu rozvoje vysokých škol v rámci grantu Rozšíření předmětu Zajímavá fyzika o experimenty s elektromagnetickým polem. Tato dotace byla použita na nákup a výrobu pomůcek, které jsou a budou v hodinách Zajímavé fyziky využívány, pro tisk posterů na prezentaci předmětu apod. Grant navázal na předchozí úspěšný projekt Inovace předmětu Zajímavá fyzika. Na těchto stránkách, které budou i nadále doplňovány novými experimenty a fotografiemi z hodin Zajímavé fyziky, můžete vidět dosavadní výsledek našeho snažení.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na projektu podíleli. Kromě řešitele Tomáše Tyce a spoluřešitelů Jiřího Bartoše a Ondřeje Přibyly to byli především Vojtěch Procházka, Ondřej Hlouša, Martin Šarbort, Jan Pavelka a Petr Horálek. V roce 2007 to pak byli navíc Martin Plöschner, Richard Jánov, Ondrej Urban a Tomáš Záležák.