Zajímavá fyzika - Fotografie


Fotogalerie experimentů

Následující fotogalerie dokumentují některé efektní fyzikální experimenty, které jsme provedli v rámci projektu Zajímavá fyzika. Najdete zde fotografie difrakčních obrazců, jisker, levitujících předmětů, zachycení různých fází odtržení kapky nebo dopadu kapky do hrnku s kávou, zviditelnění turbulencí ve vzduchu pomocí kouře, fotografie vírových prstenců ve vzduchu i ve vodě, obrázky obřích mýdlových bublin i duhové barvy na mýdlové bláně a další. Doufáme, že vás přesvědčí, že fyzika dokáže být velice zajímavá a krásná.

Difrakce
Jiskry a výboje

Dopad kapky
Odtrhávávní kapek
Vlny na kmitající kapalině

Levitace
Magnetické siločáry
Van de Graaffův generátor

Starší experimenty:
Obří mýdlové bubliny
Interference na mýdlové bláně
Kmity mýdlové membrány
Chladniho obrazce
Jiskry
Magnetismus
Vírové prstence ve vzduchu
Vírové prstence ve vodě
Vlny na vodní hladině
Elektrostatika
Kouř z vonné tyčinky
Turbulence
Dopad kapky na hladinu
Vaření slunečními paprsky