Zajímavá fyzika - Fotografie


Kmity mýdlové membrány

Mýdlovou membránu v rámečku můžeme rozkmitat třeba tak, že rámečkem potřásáme. Možných způsobů kmitání (tzv. módů), které jsou u kruhové membrány popsány Besselovými funkcemi, je celá řada. Na fotografiích vidíme některé z těch, kterým odpovídají nejnižší frekvence. Kmitání je způsobeno povrchovým napětím membrány, která se při vychýlení z rovinného tvaru snaží do tohoto tvaru vrátit a zaujmout tak co nejmenší plochu. Díky tzv. degeneraci existují u kruhové membrány i módy, které jakoby "obíhají dokola" - viz 7. obrázek. Všimněte si také 5. obrázku - zachycuje kmitající membránu v okamžiku jejího prasknutí.