Zajímavá fyzika - Fotografie


Chladniho obrazce

Chladniho obrazce vznikají na rozkmitané desce posypané např. krupicí. Krupice se shromáždí v těch místech desky, která se nepohybují - tzv. uzlových čarách - a tím zviditelní kmitání desky. Některé obrazce jsou velmi krásné. Analytický výpočet kmitů čtvercové desky není znám, tvar obrazců lze spočítat jen numericky. Desku je možno rozkmitat smyčcem, my jsme ale použili buzení pomocí reproduktoru nebo cívky s magnetem přichyceným k desce. Reproduktor nebo cívka byly přes zesilovač připojeny ke zvukové kartě notebooku, která byla zdrojem sinových kmitů laditelné frekvence. Kromě toho jsme v této hodině Zajímavé fyziky vytvářeli obří reproduktor z cívky, magnetu a kádě, jak je vidět na posledním obrázku.