Zajímavá fyzika - Fotografie

Dopad kapky do tenké vrstvy kapaliny

Tyto snímky rozšiřují téma Dopad kapky na hladinu, které je popsáno ve stejnojmenné sekci. Oproti dopadu kapky do hlubší vrstvy kapaliny se energie dopadu nemůže tak dobře využít pro vznik vln a proto je kapalina prudčeji vymrštěna a rozprášena do drobných kapiček. Na posledních dvou snímcích je zachycen věneček vytvořený druhou dopadající kapkou uvnitř věnce vytvořeného první kapkou, a třetí kapka právě dopadá.