Zajímavá fyzika - Fotografie


Elektrostatika

Díky novým pomůckám pořízeným z grantu jsme mohli provádět četné experimenty z elektrostatiky. Wimhurstova indukční elektrika je vynikajícím zdrojem vysokého napětí nejrůznější pokusy, např. pro experiment s vodivým míčkem odrážejícím se střídavě s vysokou frekvencí od dvou opačně nabitých desek. Na 4. a 6. obrázku vidíme vysokonapěťový kondenzátor vlastní konstrukce, jehož jiskra po nabití indukční elektrikou dokáže např. v lepence vytvořit dvoumilimetrový otvor. Vlasy slečny na 5. obrázku jsou všechny nabité souhlasně, proto se vzájemně odpuzují. 11. obrázek znázorňuje ránu z nabité Leydenské lahve, kterou dostali všichni, kdo se drželi v kruhu za ruce. Na posledních třech snímcích vidíme Kelvinův generátor vlastní konstrukce - důmyslné zařízení pro generaci elektřiny pomocí kapající vody, které funguje podobně jako indukční elektrika.