Zajímavá fyzika - Fotografie


Jiskry

Pro vytvoření jisker, které zde vidíte, jsme jako zdroj vysokého napětí používali Wimhurstovu indukční elektriku, která dává napětí mnoha desítek kilovoltů. Na 4. obrázku vidíme koronový výboj, na 7. až 10. obrázku pak výboj mezi kousky alobalu nalepeného na izolující desce. Více jisker na některých snímcích bylo dosaženo dlouhou expozicí. Na posledních třech snímcích vidíme spektrum jisker, pozorované pomocí difrakční mřížky, které je zřetelně čárové. To je projevem kvantovaných hladin energie zářících částic plynu.