Zajímavá fyzika - Fotografie


Jiskry a výboje

Jiskra je pozoruhodný fyzikální úkaz, který se v přírodě projevuje např. jako blesk. Když intenzita elektrického pole překročí určitou mezní hodnotu, jsou ionty molekul vzduchu urychlované na takovou energii, ze při srážkách ionizují další molekuly. Tím dojde k lavinovitému vytváření dalších iontů, jehož výsledkem je vodivý kanál, skrz který se náboj vybije. Prudce zahřátý vzduch v kanálu se rozpíná a pak opět smršťuje, což způsobuje praskavý zvuk jiskry. V první řadě vidíme výboje z Van de Graafova generátoru, na třetím vychází koronový výboj z hrotu špendlíku. Na dalších snímcích jsou jiskry z Rhumkorffova induktoru, který pro vytvoření vysokého napětí využívá elektromagnetickou indukci. Všimněte si oranžových částí některých jisker a také detailu vodivého kanálu na posledním snímku.