Zajímavá fyzika - Fotografie


Kouř z vonné tyčinky

Kouř stoupající z vonné tyčinky je krásnou demonstrací turbulence - pozoruhodného fyzikálního jevu, jehož vysvětlení je velmi složité a jenž je stále opředen spoustou záhad. Jak teplý kouř stoupá vzhůru, dochází ke tření vzduchových vrstev a tím ke vzniku vírů nejrůznějších velikostí se znaky chaosu. Pro turbulence tohoto typu je charakteristický kmitavý nebo rotační pohyb pohybujícího se vzduchového proudu. Turbulence se uplatňují také při třepotání vlajek ve větru, vytváření sykavek, pískání na píšťalku, při tvoření sněhových návějí a v mnoha dalších situacích.