Zajímavá fyzika - Fotografie


Vaření slunečními paprsky

Slunce je hlavním zdrojem energie pro Zemi a jeho paprsky mohou mít překvapivě silné účinky. Studenti Zajímavé fyziky se o tom přesvědčili při experimentech s parabolickým zrcadlem o průměru 140 cm určeným pro vaření v přírodě. Zrcadlo je tvořeno hliníkovými segmenty a při ploše kolem 1,5 čtverečního metru dokáže soustředit v ohnisku výkon přes 1500 W. My jsme tento výkon využili pro zapálení papíru a k uvaření párků v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty MU. Na posledním obrázku je pak vidět experiment, kdy bylo zrcadlo použito pro zvukové vlny. Přesto, že mnohonásobně zesílilo přenos zvuku mezi tím, kdo šeptal v jeho ohnisku, a opodál stojícími studenty či naopak, jako odposlouchávací zařízení se ukázalo poněkud nepraktickým.