Zajímavá fyzika - Fotografie

Magnetické siločáry

Siločáry magnetického pole lze krásně zviditelnit pomocí práškového železa. V magnetickém poli se každé zrnko zmagnetuje ve směru pole. Dvě blízká zrnka, jejichž spojnice leží ve směru pole, se pak přitahují, zatímco zrnka se spojnicí kolmou na směr pole se odpuzují. Železný prášek má díky tomu tendenci uspořádat se do řad či řetízků podél siločar, přičemž sousední řetízky se vzájemně odpuzují. Výsledkem jsou pozoruhodné útvary zviditelňující magnetické pole. V první řadě snímků je vidět pole v okolí jednoho pólu magnetu a pole kolem válcového feritového magnetu. Všimněte si i siločar vystupujících se závitů zmagnetovaného šroubu. První snímek druhé řady ukazuje siločáry kolem injekční stříkačky, do níž byl vložen silný NdFeB magnet. Třetí řada ukazuje pole prstencových magnetů (pole na ose je velmi slabé, proto tam piliny chybí) a čtveřice střídavě zmagnetovaných magnetů uspořádaných do čtverce.