Zajímavá fyzika - Fotografie


Van de Graaffův generátor

Van de Graaffův generátor je jednoduché mechanické zařízení, které umožňuje vytváření statických nábojů s napětím až milionů voltů. Náboj přenáší gumový nebo hedvábný pás ze základny do duté koule na vrcholu generátoru. Genialita konstrukce generátoru je v tom, že náboj se přenáší dovnitř koule. I když má koule třeba už obrovský potenciál, uvnitř ní, tak jako uvnitř jakéhokoli vodiče, žádný náboj nesídlí a náboj přinášený pásem je tedy kouli bez problémů odevzdán. Potenciál koule je tak omezen jen jiskrovým vybíjením do okolí a svodovými proudy v tyči. S Van de Graaffovým generátorem můžeme dělat spoustu pěkných pokusů. Například na třetím obrázku je ke kouli přiložen papír, který se vzápětí nabije souhlasně a jsa elektrostaticky odpuzen, odletí pryč. Indikátorem vysokého napětí jsou i rozestoupené vlasy nabité dívky ve druhé řadě. V poslední řadě je vidět odpuzování souhlasně nabitého míčku od koule a zviditelňování elektrických siločar pomocí trajektorií mýdlových bublin.