Zajímavá fyzika - Fotografie


Vlny na vodní hladině

Na vzniku vln na vodní hladině se podílí především gravitace (u delších vln) a povrchové napětí vody (u vln kratších). Při narušení rovinného tvaru hladiny se oba tyto efekty snaží hladinu znovu vyrovnat, což vede k jejímu rozkmitání a ke vzniku vln. Vlny na vodní hladině, pokud nejsou příliš strmé, se řídí lineární vlnovou rovnicí. Proto pro ně platí princip superpozice, který je ilustrován na fotografiích. Vlny pocházející od dopadu různých kapek se neovlivňují, ale pronikají sebou navzájem a pokračují nerušeně ve své pouti. Fotografie byly pořízeny na kalužích a na rybníce v lese krátce po dešti, kdy na hladinu padaly velké kapky ze stromů.