Zajímavá fyzika - Fotografie


Vlny na hladině kmitající kapaliny

Při umístění misky s kapalinou, v tomto případě s mlékem, na kmitající podložku se díky setrvačným silám v soustavě spojené s miskou vytvoří stejná situace, jako by se intenzita gravitačního pole periodicky měnila. Výsledkem jsou tzv. parametrické oscilace - stojaté vlny, které mohou mít podobu různých módů, tedy možných způsobů kmitání hladiny. Zajímavé je, že kmity nemusejí mít stejnou frekvenci jako kmitání misky - např. na druhém obrázku kmitala miska s frekvencí 60 Hz, ale vlny jen 30 Hz. Vlny jsme si "zastavili" pomocí stroboskopu. Pozoruhodné je vytvoření pravoúhlé struktury na kruhové misce. Ve druhé řadě jsou různé fáze módu s frekvencí asi 13 Hz a další dvojice snímků ukazují různé kmitové módy kapaliny v misce nebo víčku od filmovky. Poslední čtyři obrázky ukazují módy kapky o průměru asi 5 mm.