Zajímavá fyzika - Fotografie


Magnetismus

Díky mnoha novým pomůckám pořízeným z grantu jsme mohli pozorovat zajímavé magnetické jevy: brzdnou sílu způsobené vířivými (Foucaltovými) proudy např. při prohazování silného magnetu rolí alobalu, rozsvícení LED diody spojené s cívkou, kterou se protahuje magnet, vytvoření pulzu vysokého napětí při odpojení cívky od akumulátoru (tento pulz pocítili všichni, kdo vytvořili spojením rukou uzavřený obvod), jiskry na CD disku nebo rozsvícení žárovky v mikrovlnné troubě v důsledku vířivých proudů, vzájemnou indukci dvou cívek, primitivní reproduktor z cívky a magnetu a další jevy.